Msze staropolskie

Oglądana w perspektywie swojej epoki Missa Paschalis Leopolity wpisuje się w naturalny sposób w nurt „wysokiej” polifonii renesansu, polifonii lat 1560−80, kiedy to ustalone zostały pewne standardy obowiązujące w muzyce Zachodu.

0 Komentarzy

Officium defunctorum

Francuski Chorał Barokowy w interpretacji świetnego polskiego zespołu po wnikliwych studiach u słynnego Marcela Peresa. Jeśli ktoś nie jest jeszcze entuzjastą tej płyty, niech siądzi w fotelu, zgasi światło i posłucha O salutaris hostia Henri du Monta...

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania