Jan Krzeszowiec

Jan Krzeszowiec

Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie Jerzego Mrozika. Za wyjątkowe osiągnięcia w trakcie studiów, Kapituła Rektorów Wrocławskiej Akademii Muzycznej odznaczyła go honorowym tytułem Primus Inter Pares.

Jest laureatem wielu krajowych, jak i między­narodowych konkursów fletowych, m. in. w Warszawie, Krakowie, Bukareszcie, Città di Aversa. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, gdzie doskona­lił swą grę u wybitnych pedagogów, takich jak: Patrick Gallois, András Adorján, Jeanne Baxtresser, Julius Baker, János Bálint, Mirjam Nastasi, Peter-Lukas Graf.

Prowadzi aktywną działalność artystyczną. Jako solista i kameralista brał udział w wielu festiwalach, m.in. Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Festiwal Muzyki Pawła Szymańskiego, Kwartet Śląski i jego goście, Muzyka na Szczytach, Młodzi Artyści w Krakowie, Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosław­skiego, Cantus Organi, Wrocławski Festiwal Gitarowy, Eastern Music Festival w Greensboro (USA).

Od 2001 roku pełni funkcję flecisty-solisty w Orkiestrze Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Współpracuje również z wieloma zespołami, wśród których są m.in. Trio Aristos, Kwartet Śląski, Orkiestra Kameralna Wratislavia, Morphing Vienna Chamber Orchestra, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Orkiestra Muzyki Nowej, Orkiestra Kameralna Leopol­dinum, Film Harmony Orchestra.

Obecnie jest zatrudniony jako wykładowca w macierzystej uczelni, prowadzi również klasę fletu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow­skiego w Katowicach.
Od 2007 roku pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Flecistów Polskich.