Henryk Wojnarowski

Henryk Wojnarowski

Od roku 1978 kierownik Chóru Filharmonii Narodowej. Dyrygenturę symfoniczno-operową ukończył w warszawskiej PWSM w klasie Stanisława Wisłockiego. W latach 1960-78 był dyrygentem i kierownikiem Chóru Teatru Wielkiego w Warszawie – przygotował tam około 80 premier i kilka prapremier operowych.

Z Chórem Filharmonii Narodowej artysta z wielkimi sukcesami koncertuje od wielu lat w licznych ośrodkach filharmonicznych w kraju i za granicą z udziałem renomowanych orkiestr symfonicznych polskich i europejskich (m. in. w mediolańskiej La Scali w latach 1985, 1989 i 1990, w Berlinie, Monachium, Paryżu, Rzymie, Madrycie, Jerozolimie). Współpracował z najwybitniejszymi współ­czesnymi dyrygentami polskimi i zagranicznymi.

Systematycznie bierze udział w polskich festiwalach muzycznych. Przygotował cały kanon dzieł wokalno-instrumentalnych wszystkich epok, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki współczesnej (m.in. wszystkie dzieła Krzysztofa Pendereckiego z udziałem chóru). Uczestniczył w wielu prawykonaniach polskich i światowych. Wraz z Chórem Filharmonii Narodowej dokonał znacznej ilości archiwalnych nagrań radiowych i płytowych wyróżnia­nych nagrodami fonograficznymi.

W październiku 2005 roku został laureatem nagrody im. Jerzego Kurczewskiego, jedynej w kraju nagrody honorującej twórców chóralis­tyki, przyznawanej w Poznaniu od 1999 roku. Henryk Wojnarowski był w latach 1962-2002 nauczycielem akademickim, posiada tytuł profesora zwyczajnego.