Dorota Imiełowska

Dorota Imiełowska

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie Witolda Hermana. Umiejętności swe doskonaliła w klasach takich mistrzów jak Miloš Sádlo, Daniel Szafran, Michael Schwalbe. Jest laureatką wielu konkursów. W 1989 roku otrzymała specjalną nagrodę Hochschule für Musik w Kolonii, w uznaniu jej talentu i kunsztu artystycznego oraz za wykonanie utworów Krzysztofa Pendereckiego. Repertuar jej obejmuje muzykę od arcydzieł J.S. Bacha po kompozycje współczesne Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego i innych kompozytorów. Dokonała kilkudziesięciu prawykonań solowych utworów wiolonczelowych, skomponowanych specjalnie dla niej. Ponadto jest bardzo cenioną interpretatorką muzyki żydowskiej, zarówno tradycyjnej jak i klasycznej. W 2000 roku wykonała po raz pierwszy w Polsce Koncert wiolonczelowy „Kaddish” Fredricka Kaufmana.

Dorota Imiełowska współpracowała jako kameralistka z wieloma znakomitymi artystami, m.in. z Haliną Czerny-Stefańską, Elżbietą Stefańską i Kają Danczowską. Występowała na koncertach i festiwalach w Europie, Azji oraz USA. W 1994 roku brała udział w słynnym koncercie Hommage ŕ Lutosławski na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień – wykonała Grave na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową Witolda Lutosławskiego, zyskując ogromny aplauz publiczności i krytyki.

Na specjalne zaproszenie Krzysztofa Pendereckiego prezentowała utwory solowe i kameralne kompozytora na koncertach w Niemczech, Włoszech, Czechach i Polsce. W Roku Chopinowskim (1999) odbyła światowe tournée z Polish Festival Orchestra Krystiana Zimermana – była koncertmistrzem wiolonczel.

Inicjuje i organizuje wiele projektów artystycznych. Nagrywa dla telewizji, radia oraz dla wytwórni płytowych. Wydała trzy płyty solowe Cello, In Memory – z utworami premierowymi kompozytorów polskich, oraz Valse sentimentale. Prowadzi także klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Krakowie.