Andrzej Kosendiak

Andrzej Kosendiak

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, dyrygent i pedagog, jeden z najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. W 1985 r. założył zespół Collegio di Musica Sacra; powołał również do życia Chór NFM, Wrocławską Orkiestrę Barokową, Chór Chłopięcy NFM i Wrocław Baroque Ensemble (którego jest kierownikiem artystycznym). Był inicjatorem powstania nowych festiwali, takich jak m.in. Forum Musicum i Leo Festiwal. Regularnie dyryguje NFM Filharmonią Wrocławską, Chórem NFM, Wrocławską Orkiestrą Barokową oraz zespołami filharmonicznymi z Polski i świata. Występował w wielu krajach Europy, USA i w Chinach. 

Nagrał nieznane dotąd utwory z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteki w Strasburgu, a także dzieła G.G. Gorczyckiego (Wrocławska Nagroda Muzyczna), B. Pękiela i M. Mielczewskiego; większość z tych płyt była nominowana do nagrody Fryderyk, a w 2019 r. zdobyła ją płyta Mielczewski II („Album roku – muzyka dawna”). Kolejne albumy z muzyką staropolską zawierają kompozycje S.S. Szarzyńskiego i M.J. Żebrowskiego. Andrzej Kosendiak zapoczątkował liczne projekty edukacyjne, w tym m.in. projekt Musica polonica rediviva, którego założeniem jest wykonywanie muzyki polskiej przez młodych artystów na całym świecie przy wsparciu konserwatoriów i festiwali, a także program rozwoju chórów szkolnych – Śpiewająca Polska. Zainicjował cykle wydawnictw płytowych 1000 lat muzyki we Wrocławiu oraz Witold Lutosławski. Opera omnia – w 2018 r. została wydana nagrana pod jego kierownictwem siódma część cyklu, zawierająca piosenki dla dzieci. W tym samym roku ukazała się także zrealizowana pod jego dyrekcją płyta z Widmami S. Moniuszki – otrzymała ona Fryderyka 2019 w kategorii „Album roku – muzyka chóralna, oratoryjna i operowa”. 

Wśród wielu nagród i wyróżnień artysty znajdują się m.in. Nagroda Prezydenta Wrocławia (2016), Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii „Największa osobowość w promocji regionu” (2016), nagrody Radia Wrocław Kultura – Emocje w kategorii „Osobowość sezonu kulturalnego” (2017) i „Muzyka klasyczna” (2018), Austriacki Krzyż Honorowy I Klasy za Zasługi w Nauce i Sztuce (2018), Diament Wrocławia (2018) i Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2018). 

Jest profesorem Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Był inicjatorem i koordynatorem budowy we Wrocławiu nowoczesnej sali koncertowej – Narodowego Forum Muzyki.