Zespół Instrumentów Barokowych
Il Tempo

Powstał w 1990 roku z inicjatywy Agaty Sapiechy i pod jej kierownictwem gra od początku istnienia. Trzon zespołu tworzą: dwoje skrzypiec (Agata Sapiecha, Maria Dudzik), viola da gamba (Marcin Zalewski) oraz klawesyn/pozytyw (Lilianna Stawarz). Il Tempo wykonuje muzykę instrumentalną i wokalno-instrumentalną od wczesnego baroku do klasycyzmu, w gronie od dwóch do kilkunastu osób, współpracując z polskimi i zagranicznymi artystami wykonującymi muzykę dawną zgodnie z założeniami epoki i na instrumentach historycznych. Szczególnym owocem tej współpracy są regularne występy i nagrania z udziałem Simona Standage’a.

Ważne miejsce w repertuarze Il Tempo zajmuje muzyka polska, jak i zabytki muzyczne zachowane w polskich bibliotekach. Zespół współpracuje także z tancerzami, prezentując programy łączące muzykę i taniec historyczny.

Zespół występował w Europie, USA i Kanadzie (m.in. w ramach znaczących festiwali muzyki dawnej), ma na swoim koncie liczne nagrania fonograficzne (radiowe i CD) oraz telewizyjne, a także transmisje radiowe (w tym EBU).

Zespół Il Tempo, na zaproszenie Ambasadora Brytyjskiego, miał zaszczyt występować przed Jej Wysokością Królową Elżbietą II, podczas Jej wizyty w Warszawie.

Nazwa Il Tempo nie wywodzi się z tradycji historycznej, jak to często ma miejsce wśród zespołów muzyki dawnej. Każde ze znaczeń tego włoskiego wieloznacznego słowa czas, pora, chwila, takt, pogoda wiąże się z ideą i charakterem działalności zespołu. Metaforycznie można by rzec: jesteśmy chwilą w teraźniejszości, lecz sztuka jest ponadczasowa. Staramy się przekazać jej aurę, odczytywaną przez nas jako istniejącą al tempo dei tempi.