Wojciech Koprowski

Wojciech Koprowski

Wojciech Koprowski urodził się w 1987 roku w Łodzi w rodzinie o tradycjach muzycznych. W czwartym roku życia rozpoczął naukę gry na fortepianie, a dwa lata później wybrał skrzypce jako swój główny instrument.

Obecnie jest studentem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Konstantego Andrzeja Kulki. Wcześniej kształcił się u Romana Lasockiego i Tomasza Bartosiaka, a także Mirosława Ławrynowicza. W latach 1996 – 2008 był stypendystą Spohr Akademie we Freiburgu, gdzie doskonalił swoje umiejętności u Wolfganga Marschnera i Ariane Mathäus. Ponadto uczestniczył w kursach mistrzowskich w kraju i za granicą, pracując z wieloma wybitnymi pedagogami, jak Robert Szreder, Krzysztof Węgrzyn, Sherban Lupu, Andrés Cárdenes, Igor Frołow, Natalia Prishepenko, Gregor Sigl, Friedemann Weigle, Eckart Runge.

Artysta brał udział w wielu konkursach ogólnopolskich (w Łodzi, Olsztynie, Gdańsku, Elblągu, Lublinie, Poznaniu) oraz międzynarodowych, zdobył m.in. II nagrodę w
Konkursie im. Louisa Spohra w Weimarze, II nagrodę w Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, II nagrodę w „Konkursie Bałtyckim” w Gdańsku oraz IV nagrodę w Konkursie im. Louisa Spohra we Freiburgu. W 2006 roku był półfinalistą XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Wielokrotnie występował w ramach festiwali promujących młode talenty, takich jak: Estrada Młodych, Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki, Tydzień Talentów. Otrzymuje również zaproszenia na prestiżowe festiwale europejskie, m.in. Beethoven Festival (Włochy), Spohr Festiwal (Niemcy). Koncertuje w filharmoniach w Polsce pod batutą wybitnych dyrygentów, jak Wojciech Rajski, Jerzy Kosek, Mirosław Błaszczyk, Bogusław Dawidow. Występował w Niemczech, Włoszech, Holandii, Słowacji, Austrii, Szwajcarii, Austrii, Szwecji oraz Kanadzie.

Wojciech Koprowski jest prymariuszem Meccorre String Quartet. Wraz z całym zespołem rozpoczął studia podyplomowe w klasie kameralistyki prowadzonej przez artystów Artemis Quartett w Universität der Künste w Berlinie oraz przez Piotra Reicherta i Włodzimierza Promińskiego (Kwartet Camerata) w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 2009 „MSQ” został laureatem I nagrody oraz dwóch nagród pozaregulaminowych Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kame­ralnej im. Maxa Regera w Sondershausen w Niemczech. Zespół występuje na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, między innymi: Forum Lutosławskiego, Festival Internazionale Quartetto d’Archi Reggio Emilia, Viva Musica, Festiwalu Spotkań Kultur Caper Lublinensis, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Radomiu, Wędrownym Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski.

Wojciech Koprowski był wieloletnim stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, otrzymał także stypendia Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Lions Club Warszawa Nike oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Młoda Polska.

Artysta gra na współczesnym instrumencie wykonanym przez Marka Olmę w 2007 roku.