Władysław Kłosiewicz

Władysław Kłosiewicz

Jedna z największych osobowości artystycznych naszych czasów, ostatni uczeń RuggeroGerlina (1899-1983), najbliższego współpracownika Wandy Landowskiej, absolwent AkademiiMuzycznej w Warszawie – jest laureatem głównych nagród w kategorii

interpretacji, realizacji basso continuo i wykonawstwa muzyki współczesnej międzynarodowych konkursów klawesynowych w Paryżu (1981), Paryżu-Dijon (1983), oraz zwycięzcą konkursu ARD w Monachium (1984, I nagroda, II i III nie przyznano). Występował we wszystkich niemal krajach Europy spotykając się z entuzjastyczną oceną krytyki i publiczności. Współpracuje z wieloma wybitnymi solistami i zespołami europejskimi specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej. Od 1978 roku współpracował z Polską Orkiestrą Kameralną Jerzego Maksymiuka i orkiestrą Sinfonia Varsovia. W latach 1984-1985 był współtwórcą i kierownikiem artystycznym zespołu Concerto Avenna.

Dokonał ponad 100 godzin nagrań muzyki klawesynowej dla rozgłośni radiowych, telewizyjnych i firm płytowych. Jest autorem opracowania i kierownikiem artystycznym pierwszej polskiej realizacji wszystkich dzieł scenicznych Claudia Monteverdiego w Warszawskiej Operze Kameralnej (1993-1996).

Od 1987 roku profesor klawesynu i interpretacji muzyki baroku w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Graz (Austria).

Władysław Kłosiewicz dysponuje znakomitym warsztatem technicznym, jest wspaniałym wirtuozem, dla którego jednak środki klawesynowej wirtuozerii służą zawsze nadrzędnym celom ekspresyjnym. Artysta szczególnie dobrze czuje się w muzyce o silnych, nierzadko skrajnych emocjach. Obdarzony znakomitym talentem improwizatora, mający też głęboką i gruntowną wiedzę o epoce baroku, jest niezrównanym odtwórcą dzieł Louisa Couperina czy Johanna Jakoba Frobergera, wymagających aktywnego, kreatywnego stosunku do zastanego – szkicowego nierzadko – materiału muzycznego. Z tego samego powodu jego realizacje partii basso continuo odznaczają się wielkim polotem i fantazją, ale także – stylistyczną autentycznością.

Pośród licznych nagrań Władysława Kłosiewicza wymienić trzeba nagranie wszystkich klawesynowych kompozycji Françoisa Couperina, wszystkich Partit Johanna Sebastiana Bacha i dzieł Johanna Jakoba Frobergera.