Tomasz Strahl

Tomasz Strahl

W roku 1989 ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie wiolonczeli K.Michalika. Od 1993 roku jest adiunktem tej uczelni. Studia muzyczne uzupełniał na rocznym Studium Podyplomowym u T.Kühne w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu, jak również na kursach mistrzowskich w Weimarze, Łańcucie i w Warszawie u T.Kühne, M.Sadlo, D.Szafrana i R.Jabłońskiego.

Mając 17 lat został laureatem kilku znaczących konkursów, w tym Konkursu Młodych Talentów w Dreźnie oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. D.Danczowskiego w Poznaniu. W roku 1987 zdobył I nagrodę na Akademickim Konkursie Wiolonczelowym w Warszawie, w 1991 roku został laureatem I nagrody V Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. N.Zabaleta w San Sebastian (Hiszpania).

Współpracuje jako solista z wieloma filharmoniami w kraju, a także z orkiestrą kameralną Concerto Avenna. Koncertował z wieloma znanymi polskimi i zagranicznymi dyrygentami. W Koncercie podwójnym J.Brahmsa jest partnerem wybitnego polskiego skrzypka Krzysztofa Jakowicza. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i TV w Warszawie. Koncertował w Finlandii, Szwajcarii, Niemczech, Czechach, na Ukrainie i Białorusi, w Austrii, Hiszpanii i Kuwejcie. Ważnym wydarzeniem dla artysty było wykonanie Koncertu wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego w obecności samego kompozytora, pod dyrekcją J.Błaszczyka w październiku 1993 r.

W roku 1994 ukazała się płyta kompaktowa japońskiej firmy PONY CANYON zawierająca dzieła wiolonczelowe F.Chopina w interpretacji Tomasza Strahla. W tym samym roku zadebiutował z orkiestrą WOSPR. W roku 1995 wystąpił z powodzeniem w słynnej Brucknerhaus w Linzu (Austria). W roku 1996 ukazała się jego kolejna płyta firmy PAVANE RECORDS. Artysta jest stypendystą japońskiego Funduszu Promocji Kultury Muzycznej J.E.S.C. Prowadzi także liczne kursy mistrzowskie w Niemczech, Holandii i Finlandii.