Ryszard Cieśla

Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w klasie Romana Węgrzyna (1983). Pracował też pod kierunkiem Kazimierza Pustelaka oraz był stypendystą w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Po studiach związał się z warszawską sceną operową, ale w latach 1983-87 śpiewał także z zespołem muzyki dawnej Bornus Consort. Laureat II nagrody oraz Nagrody Specjalnej za wykonanie pieśni niderlandzkiej na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w 's-Hertogenbosch (1986). Śpiewał partie barytonowe w: Carmen Bizeta, Fauście Gounoda, Czarodziejskim flecie i Weselu Figara Mozarta, Madame Butterfly i Turandot Pucciniego, Balu maskowym i Rigoletcie Verdiego, aż po Raj utracony Pendereckiego. Od 1983 roku był również solistą Filharmonii im. Romualda Traugutta, pełniąc z czasem obowiązki jej kierownika muzycznego, a od 2000 roku – szefa artystycznego zespołu; reżyserował tam wiele spektakli muzycznych. Bogaty jest również dorobek koncertowy artysty, występował z recitalami pieśni, uczestniczył w wykonaniach kantat i oratoriów. Nagrał do zbiorów archiwalnych Polskiego Radia pieśni Mahlera, Moniuszki, Paderewskiego, Ravela, Schuberta, Schumana, Straussa i Szymanowskiego. Z Filharmonią Traugutta zarejestrował dla Studio Hard Record zbiór pieśni z okresu odzyskania niepodległości. Jest także pedagogiem; początkowo był asystentem w klasie wokalnej Kazimierza Pustelaka, a od 1997 roku prowadzi samodzielną klasę na stanowisku adiunkta.