Radosław Pujanek

Radosław Pujanek

Pierwszy koncertmistrz Orkiestry NFM Filharmonii Wrocławskiej, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec Bartosza Bryły oraz Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny) w klasie Iwony Wojciechowskiej. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich i kameralnych, pracując pod kierunkiem m.in. Wandy Wiłkomirskiej, Wolfganga Marschnera, Charlesa Tregera, Petru Munteanu oraz członków Tria Fontenay i Kwartetu Camerata. Jest laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, stypendystą Fundacji „Amadeus” oraz Fundacji Ewy Czeszejko-Sochackiej „Promocja Talentu”.

W latach 1999–2004 był członkiem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, a w 2005–2006 – koncertmistrzem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Występuje jako koncertmistrz, solista i kame­ralista w kraju i za granicą. W 2006 i 2007 roku, jako koncertmistrz i dyrygent, prowadził międzynarodową orkiestrę festiwalową w Roussas (Francja). Będąc I koncertmistrzem Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej, uczestniczył w licznych nagraniach płytowych i archiwalnych, m.in. nagrodzonej Fryderykiem płyty z II i IV Symfonią Witolda Lutosławskiego (dyrygował Jacek Kaspszyk). Wraz z Lutosławski Quartet Wrocław nagrał płytę Witold Lutosławski Opera Omnia 01. Muzyka kameralna (CD Accord), która otrzymała nominację do Fryderyka 2009 i Wrocławskiej Nagrody Muzycznej. W roku 2011 jako gościnny koncertmistrz został zaproszony do udziału w premierze opery Tosca w Teatro Municipal w Santiago (Chile) oraz w projekcie Don Giovanni – realizowanym podczas Haydn Festival w Eisenstadt (Austria), zwieńczonym nagraniem DVD live.

Propagator i miłośnik kameralistyki, współpracuje z takimi artystami, jak Agata Szymczewska, Ryszard Groblewski, Tomasz Strahl, Marcin Sikorski, Marcin Zdunik i in. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Fundacji Odranocka, która angażuje się w organizację festiwali i wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.