Piotr Karpeta

Piotr Karpeta

Piotr Karpeta ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie pracował później jako asystent. Przez 10 lat był chórmistrzem w Filharmonii Opolskiej, przygotował kilkadzie- siąt programów kon- certowych oraz nagrań. Od 1991 roku jest dyrektorem Wrocławskich Kameralistów, prowadzi chór Cantores Minores Wratislavienses. Jest współzałożycielem i solistą zespołu Ars Cantus oraz Chóru Męskiego „Oktoich” Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Występował jako dyrygent i śpiewak w ponad 20 krajach świata, brał udział w wielu programach zarejestrowanych przez Polskie Radio i Telewizję oraz w kilkudziesięciu nagraniach płytowych.