Paweł Nawara

Ukończył PPSM I st. im. Grażyny Bacewicz i PSM II st. im. Fryderyka Chopina w War­szawie w klasie gitary Leszka Potasińskiego, oraz Warszawską Akademię Mu zyczną w klasie Ryszarda Bałauszki. Na VIII Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej – Koszalin `96 otrzymał wyróżnienie w kategorii zespołów kameralnych. W 1996 r. wziął udział w Festiwalu Gitarowym w Ingenio na Wyspach Kanaryjskich.

W swoim repertuarze posiada kompozycje z wszystkich epok muzycznych od Renesansu do współczesności. Wykonuje liczne transkrypcje, opracowania i aranżacje gitarowe muzyki klasycznej, oraz popularnej. Artysta cieszy się opinią znawcy muzyki rockowej lat sześćdziesiątych i pierwszej połowy lat siedemdziesiątych. Swoje artykuły publikował m.in. w czasopiśmie Tylko Rock, jako konsultant miał udział w powstaniu książki Jacka Leśniewskiego Brytyjski Rock 1961-1979 – Przewodnik Płytowy, ponadto jest autorem pracy na temat związków muzyki klasycznej i rockowej. Paweł Nawara prowadzi klasę gitary w ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.