Paulina Ceremużyńska

Paulina
Ceremużyńska

Ukończyła wykonawstwo muzyki średniowiecznej na Université Paris-Sorbonne pod kierunkiem Benjamina Bagby’ego i Katariny Livljanic oraz muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Warsztat wokalny doskonaliła pod kierunkiem Mercedes Hernández, a także
na kursach mistrzowskich organizowanych przez Academia de Música Antigua w Salamance, pod kierunkiem Richarda Levitta oraz Davida Masona. Rozpoczęła karierę artystyczną jako solistka Zespołu Muzyki Średniowiecznej „Pressus”. W 2002 roku na Festiwalu
Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie zdobyła nagrodę indywidualną im. Eugenii i Juliana Kulskich. W 2003 założyła zespół muzyki średniowiecznej Alienor, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki trubadurów i truwerów. W 2004 roku otrzymała stypendium na wyjazd do Centro Ramón Piñeiro w Santiago de Compostela, gdzie przygotowywała transkrypcję i nagranie pieśni miłosnych króla Portugalii Dionizego I, zawartych w nowo odkrytym tzw. fragmencie Sharrera, pochodzącym z ok. 1300 roku. Owocem jej
pracy jest wydana w 2005 roku płyta Cantigas de amor e de amigo, zawierająca drugie na świecie nagranie tego repertuaru, powstała w wyniku współpracy muzyków polskich i hiszpańskich. Paulina Ceremużyńska była solistką tych wykonań i kierownikiem artystycznym całej płyty. Pełniąc takie same funkcje (solistki oraz kierownika artystycznego), w roku 2006 nagrała płytę E moiro-me d’amor, poświęconą rekonstrukcji muzyki do trzynasto- i czternastowiecznych cantigas de amigo najwybitniejszych autorów galisyjskiej szkoły trubadurów. Płyta ta, wydana pod patronatem Rządu Autonomicznego Galicii oraz Radia Galisyjskiego (Radio Galega), stanowi próbę odtworzenia stylu muzycznego cantigas de amigo. W 2008 roku założyła zespół muzyki średniowiecznej Meendinho, z którym wielokrotnie występowała na festiwalach międzynarodowych Via Stellae i Espazos Sonoros. Jest zapraszana także przez inne zespoły muzyki dawnej. Śpiewała jako solistka z kierowanym przez Francisca Luenga zespołem Malandança, z którym zinterpretowała Lai o Najświętszej
Maryi Pannie Ernoula le Vieux na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Gijón, a także z zespołem Ars Longa z Hawany, z którym wykonała autorski program poświęcony cantigas de amigo na Festiwalu La Huella de España. W 2013 roku artystka otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczone na przygotowanie podstawy nowej wersji wykonawczej wybranych psalmów Mikołaja Gomółki do słów Jana Kochanowskiego.