Małgorzata Wojciechowska

Studiowała flet współczesny w Łódzkiej Akademii Muzycznej oraz poprzeczny flet barokowy (flet traverso) w Królewskim Konserwatorium w Hadze (klasa Wilberta Hazelzeta), gdzie specjalizowała się w interpretacji muzyki dawnej. Uczestniczyła też w wielu kursach mistrzowskich, pracując pod kierunkiem m.in. Bartholda Kuijkena.W latach 1989-92 grała w orkiestrze barokowej Collegium Europae prowadzonej przez Wielanda Kuijkena.Występuje jako solistka z czołowymi polskimi zespołami wykonującymi muzykę baroku i klasycyzmu na instrumentach z epoki, pojawiając się na licznych koncertach (m.in. Filharmonia Narodowa, Festiwal „Wratislavia Cantans” i inne). Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia, kilkakrotnie też wystąpiła jako solistka w koncertach Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, transmitowanych do stacji europejskich w ramach Letniego Festiwalu Europejskiej Unii Radiowej EBU. Od 1992 roku jest wykładowcą kursów mistrzowskich w ramach tejże Akademii.

Współpracuje z Warszawską Operą Kameralną oraz Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie od 1999 roku prowadzi klasę barokowego fletu poprzecznego (traverso).