Małgorzata Sajna

Małgorzata Sajna urodziła się w Poznaniu w roku 1981. Jest absolwentką Poznańskiej Szkoły Talentów. Studiuje w Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego. Od sześciu lat opiekę nad jej muzycznym rozwojem sprawuje profesor Alicja Kledzik.

Fryderyk Chopin jest kompozytorem, w którego utworach młoda artystka wypowiada się najpełniej. Jej chopinowskie interpretacje znalazły najwyższe uznanie na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Antoninie, gdzie w wieku 12 lat zdobyła I nagrodę.

Małgorzata Sajna otrzymała główne nagrody na wielu konkursach pianistycznych. W jej dorobku konkursowym znajdują się: III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. J.S.Bacha w Gorzowie Wielkopolskim, I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie, II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzyki Francuskiej w Łodzi, III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fr. Chopina w Warszawie, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Citta di Stressa (Włochy), III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Salsomaggiore Terme (Włochy), I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Łodzi, na którym otrzymała również nagrodę specjalną za wybitną osobowość artystyczną.

W lutym 2000 roku została zwycięzczynią Ogólnopolskiego Konkursu na Stypendia dla Kandydatów do XIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i tym samym zakwalifikowała się do oficjalnej ekipy polskich pianistów na ten konkurs.

Pianistka występuje z recitalami w wielu miastach Polski, Niemiec, Szwajcarii i Włoch. Niezwykle ważnym momentem w jej karierze artystycznej były występy na prestiżowych festiwalach pianistycznych: Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach Zdroju i w Warszawie, a także na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.

W uznaniu dotychczasowych osiągnięć artystycznych otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od kilku lat jest również stypendystką Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 1999 roku uhonorowana została Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania dla Młodych Twórców .