Lech Łotocki

Lech Łotocki

Aktor teatralny i telewizyjny. Absolwent łódzkiej PWSTiF im. Leona Schillera. Przez blisko dwadzieścia lat związany był z scenami dramatycznymi Poznania. Zadebiutował tam w Teatrze Polskim, a póŹniej występował w Teatrze Nowym (za dyrekcji Izabelli Cywińskiej). Zagrał wówczas wiele ról w repertuarze klasycznym i współczesnym, a wśród nich: rolę tytułową w Wacława dziejach Garczyńskiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, Sigismunda w ycie jest snem Calderona w reżyserii Wojciecha Szulczyńskiego, Pomylonego Jurka-Śmierć w A jak królem, a jak katem będziesz Tadeusza Nowaka w reżyserii Janusza Nyczaka (nagroda aktorska na Festiwalu Sztuk Współczesnych we Wrocławiu), Xawerego w Turoniu Żeromskiego w reżyserii Izabelli Cywińskiej (nagroda aktorska na Festiwalu Sztuk Klasycznych w Opolu), rolę A.A. w Emigrantach Mrożka w reżyserii Wojciecha Szulczyńskiego oraz Pana Młodego w Weselu Wyspiańskiego w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Występował też w przedstawieniach autorskich Janusza Wiśniewskiego: Koniec Europy, Modlitwa chorego przed nocą, Olśnienie, Życie jest cudem, nagradzanych na międzynarodowych festiwalach teatralnych w Belgradzie, Nancy, Edynburgu i Jerozolimie. Obecnie artysta związany jest z warszawskim Teatrem Rozmaitości, gdzie występuje w takich przedstawieniach, jak: Bzik tropikalny, Bachantki, Uroczystość i Burza. Ma w także w swoim dorobku kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyjnych.