Konstanty Andrzej Kulka

Konstanty Andrzej Kulka

Zaliczany do najznakomitszych skrzypków polskich, urodził się w 1947 roku w Gdańsku. W wieku ośmiu lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach u Ludwika Gbiorczyka. W Liceum Muzycznym oraz podczas studiów w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pracował pod kierunkiem prof. Stefana Hermana. W 1971 roku uzyskał dyplom tej uczelni z najwyższym wyróżnieniem. W roku 1964, będąc jeszcze uczniem Liceum Muzycznego, wziął udział w Międzynarodowym Konkursie im. Niccolo` Paganiniego w Genui, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem specjalnym. We wrześniu 1966 roku zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD w Monachium, co zapoczątkowało jego wielką międzynarodową karierę.

Od roku 1967 kocertuje całym świecie (Europa, Azja, w tym Japonia, Australia, Ameryka Północna i Południowa) z takimi orkiestrami jak Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony, Minneapolis Symphony, London Symphony, Filharmonia Leningradzka, Concertgebouworkest Amsterdam, English Chamber Orchestra. Występuje na festiwalach muzycznych w Lucernie, Bordeaux, Berlinie, Brighton, Pradze, Barcelonie, Warszawie i wielu innych. W roku 1970 wziął udział w Bonn z okazji 200 rocznicy urodzin Ludwika van Beethovena. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. W jego dyskografii znalazły się m.in.: koncerty skrzypcowe Vivaldiego (Cztery pory roku), Mozarta, Mendelssohna, Głazunowa, Lalo (Symfonia hiszpańska) Bartóka, Prokofiewa, Beethovena, Brahmsa (Koncert D-dur i Koncert podwójny), Hindemitha, Karłowicza, Pendereckiego, Perkowskiego, Szymanowskiego (I i II), Sonaty Tartiniego, Bacha, Brahmsa, Francka, Bartóka, Debussy’ego, Beethovena, utwory wirtuozowskie Paganiniego, Wieniawskiego, Ernsta, Czajkowskiego, Ysay..e’a.

Przez wiele lat współpracował z pianistą Jerzym Marchwińskim. Wraz z nim oraz altowiolistą Stefanem Kamasą i wiolonczelistą Romanem Jabłońskim tworzył fortepianowy „Kwartet Mistrzów”, w którego dorobku znalazły się liczne nagrania z Kwartetem A-dur Brahmsa na czele. Dokonał również szeregu nagrań muzyki współczesnej (Penderecki, Lutosławski, Knapik, Bloch, Jabłoński).

Za nagranie kompletu dzieł skrzypcowych Karola Szymanowskiego otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Radia i Telewizji, a za nagranie obu Koncertów Szymanowskiego otrzymał w Paryżu nagrodę Grand Prix du Disque (1981). Zasiada w jury wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych.

Konstanty Andrzej Kulka jest wielkim propagatorem muzyki polskiej za granicą. Był pierwszym po Isaacu Sternie wykonawcą Koncertu skrzypcowego Krzysztofa Pendereckiego – wiele razy grał ten Koncert w Europie i Ameryce Płn. pod batutą kompozytora. Bierze udział w tournées zagranicznych polskich orkiestr (Filharmonia Narodowa, WOSPR, Filharmonie Krakowska, Łódzka, Poznańska, Wrocławska, Gdańska, Śląska). Związany jest bezpośrednio z Filharmonią Narodową, będąc od 1984 roku etatowym jej solistą. Z tą orkiestrą też – pod batutą Witolda Rowickiego, a później Kazimierza Korda – objechał wielokrotnie niemal cały świat.