Kazimierz Kord

Kazimierz Kord

Od 22 lat dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Narodowej. Jako artysta bardzozwiązany z własnym krajem, od początku swej dzialalności prowadził polskie instytucjemuzyczne. W 1962 roku został najmłodszym szefem teatru operowego w świecie dyrektorem ikierownikiem artystycznym Miejskiego Teatru Muzycznego w Krakowie. W czasie ośmioletniej pracy przygotował ok. 30 premier operowych i baletowych, a także reżyserował dzięki jego działalności instytucja ta osiągnęła szczytowy poziom artystyczny. Przez 4 lata byłszefem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Od 1977 roku jest dyrektorem Filharmonii Narodowej, która w tym czasie ugruntowała swą pozycję w świecie. Z zespołami Filharmonii Narodowej odbył ponad 30 wielkich, uwieńczonych sukcesami, tournéeskoncertowych,które objeły najważniejsze ośrodki muzyczne świata. Równolegle z działalnością w kraju, rozpoczął występy poza granicami Polski, dyrygując wieloma orkiestrami w Europie,Japonii i Ameryce.

Wielkim jego osiągnięciem na polu muzyki operowej była wieloletnia współpraca z Metropolitan Opera w Nowym Jorku (Dama Pikowa, Aida, Cosifantutte, Borys Godunow na otwarcie sezonu 1977/78, Macbeth) i z Operą w San Francisco ( m.in. Falstaff i Otello). W Europie związany był z teatrami operowymi Amsterdamu, Monachium, Düsseldorfu, Londynu(Covent Garden) i Kopenhagi (Królewska Opera). W Stanach Zjednoczonych dyrygował wieloma zespołami symfonicznymi m.in. w Chicago, Cleveland, Pittsburghu, Detroit, Dallas,Cincinnati (gdzie przez pewien czas był pierwszym gościnnym dyrygentem). W Europie koncertował m.in. w Londynie, Paryżu, Berlinie, Wiedniu, Rzymie,Amsterdamie, Leningradzie,Hamburgu, Kolonii, Frankfurcie, Moskwie i Stuttgarcie. W latach 80 przez 6 sezonów byłszefem Orkiestry Südwestfunk Baden Baden. W Japonii był gościem orkiestr m.in. w Osace i Tokio.

Jego zainteresowania artystyczne obejmują dzieła różnych epok i stylów, jednak preferencje muzyczne koncentrują się na wielkich formach o dużych napięciach dramatycznych i utworach współczesnych, prezentowanych m.in.podczas „Warszawskiej Jesieni”, Forum Lutosławskiego czy Festiwalu w Donaueschingen. Dokonał wielu radiowych i płytowych nagrań dlarenomowanych firm płytowych Decca, Deutsche Grammophon, EMI,Philips. Z ostatnich nagrań, dokonanych z zespołami Filharmonii Narodowej, należałoby wymienić wszystkie symfonie Beethovena (POLmusic, CD Accord), utwory Góreckiego (Philips), Szymanowskiego,Pendereckiego, Panufnika i Szymańskiego (CD Accord). Posiada liczne nagrody i odznaczenia krajowe i zagraniczne.