Julian Tryczyński

Jest absolwentem Liceum Muzycznego i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Studia podyplomowe odbywał w Yale University w Stanach Zjednoczonych, pracując jednocześnie jako asystent słynnego Aldo Parisota.
Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki na studiach w Konserwatorium Moskiewskim. Brał udział w kursach mistrzowskich z udziałem Janosa Starkera, Mścisława Rostropowicza, Szymona Goldberga oraz Kwartetów Juillarda i Tokio.
Jest laureatem Konkursu wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (1974), a w 1978 roku zdobył II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym Aldo Parisota w Brazylii.
Przez 10 lat był członkiem Kwartetu Smyczkowego „Vaghy”, z którym koncertował w Ameryce Płn. i w Europie. Występował także jako solista i kameralista, a także z orkiestrami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Belgii, Japonii i w Polsce.

Julian Tryczyński prowadzi klasę wiolonczeli i kameralną na Uniwersytecie Shenandoah w Stanach Zjednoczonych, a także jest wykładowcą licznych kursów mistrzowskich (m.in. w Tokyo College of Music). Obecnie występuje w Trio Cracovia, które tworzy wraz ze skrzypkiem Krzysztofem Śmietaną i pianistą Jerzym Tosikiem. Z zespołem tym koncertował w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Islandii i w Polsce.Dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (Koncert podwójny Brahmsa oraz Shelomo Blocha).