Julian Gembalski

Julian Gembalski

Julian Gembalski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Katowicach: klasy organów Henryka Klaji na Wydziale Instrumentalnym oraz teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (w obu specjalnościach dyplomy z wyróżnieniem w 1975 roku). Uczestniczył w kursie mistrzowskim u Flora Peetersa w Mechelen (Belgia), następnie kontynuował studia w Paryżu u André Isoira i Michela Chapuis (organy) oraz Jeana Saint-Arromana (muzykologia). Prowadzi ożywioną działalność artystyczną, naukową i pedagogiczną. Występował z koncertami w całej Europie oraz w USA, nagrywał dla Polskiego Radia (m.in. serię „Antologia Organów na Górnym Śląsku”, gdzie zarejestrował 90 organów regionu) i Telewizji. Nagrał ponad 40 płyt CD, w tym siedem z sopranistką Elżbietą Grodzką-Łopuszyńską. Jest laureatem pierwszych nagród w konkursach improwizacji fortepianowej w Gdańsku i Nowej Rudzie oraz improwizacji organowej w Weimarze, ponadto otrzymał m.in. nagrodę „Orfeusza” XXXVIII Warszawskiej Jesieni, Nagrodę im. Wojciecha Korfantego, medal Jana Pawła II „Pro Ecclesia et Pontifice”, tytuł Honorowy Ślązak Roku. Autor licznych prac z zakresu historii organów na Śląsku, problematyki ochrony i konserwacji organów zabytkowych, a także projektant wielu instrumentów. Profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów i kieruje Katedrą Organów i Muzyki Kościelnej; w latach 1996–2002 był rektorem tej uczelni. Od wielu lat jest archidiecezjalnym wizytatorem organów i organistów. W 2004 roku założył w Katowicach pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Muzeum Organów.