Jerzy Knetig

Jerzy Knetig

Urodził się w 1950 roku w Warszawie. W roku 1973 ukończył Politechnikę Warszawską, a 4 lata później – Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia (dyplom z wyróżnieniem w klasie Eugenii Szaniawskiej). Naukę śpiewu kontynuował u Mieczysława Soleckiego i Stanisławy Zawadzkiej. Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie śpiewu solowego Heleny Łazarskiej ukończył również z wyróżnieniem.

Od 1981 roku datuje się ścisła współpraca artysty z Filharmonią Narodową w Warszawie, gdzie występował z takimi dyrygentami jak Kazimierz Kord, Jan Krenz, Krzysztof Penderecki, Jerzy Semkow, Witold Rowicki, Stanisław Wisłocki, Jerzy Salwarowski i in. Uczestniczył w licznych festiwalach muzycznych, m.in. „Wratislavia Cantans”, „Warszawska Jesień”, Berliner Festwochen, Festiwal Muzyki Europejskiej w Berlinie i Muzyki Oratoryjnej Monreale/Palermo. Posiada również na swoim koncie szereg rejestracji radiowych oraz płytowych, m.in. archiwalne nagrania wszystkich pieśni Paderewskiego. Jego repertuar obejmuje kilkanaście dzieł operowych (głównie Mozarta), ponad 100 partii oratoryjnych (w tym obie Pasje J.S.Bacha) oraz około 300 pieśni. Koncertował prawie we wszystkich krajach europejskich oraz w Japonii. Od 1982 współpracuje z Operą Krakowską, a od 1986 jest solistą Warszawskiej Opery Kameralnej.

W sezonie 1983/84 Jerzy Knetig przebywał na rocznym stypendium rządu austriackiego w Wyższej Szkole Muzycznej w Wiedniu, gdzie doskonalił swoje umiejętności wokalne pod kierunkiem Kurta Equiluza i koncertował na terenie Austrii (Wiedeń, Salzburg). W 1984 roku został zaproszony do udziału w światowej prapremierze opery Luciano Berio Un Re in Ascolto na festiwalu w Salzburgu, gdzie występował pod dyrekcją Lorina Maazela. We wrześniu 1984 roku brał udział w przedstawieniach tej opery w wiedeńskiej Staatsoper, a w styczniu roku 1986 wystąpił trzykrotnie w tej samej partii na scenie mediolańskiej La Scali.

W roku 1987 artysta śpiewał podczas festiwalu Carinthischer Sommer w Villach w Austrii (Bastien i Bastienne, Czarodziejski flet Mozarta), a także powtórnie w mediolańskiej La Scali (Pasja Paisiella, nagranie CD). Lata 1989-90 przyniosły z kolei występy w paryskiej Opéra Comique, Filharmoniach w Berlinie i Tokio oraz z Orkiestrą Concert- gebouw w Holandii.

Od czerwca 1991 roku wokalista uczestniczył w 6 kolejnych Festiwalach Mozartowskich, organizowanych corocznie w Warszawie przez Warszawską Operę Kameralną, a także w Festiwalu Oper Barokowych. W 1993 powtórnie wystąpił na festiwalu Carinthischer Sommer, wykonując partię tytułową w operze Idomeneo Mozarta. Kolejny raz gościł na tym festiwalu w roku 1995 (Zaide Mozarta).

W 1991 Jerzy Knetig rozpoczął pracę dydaktyczną w warszawskiej Akademii Muzycznej – początkowo jako asystent w klasie Krystyny Szostek-Radkowej, obecnie na stanowisku adiunkta. W maju 1994 wziął udział w pierwszym polskim nagraniu płyty kompaktowej – IX Symfonii Beethovena (z zespołami Filharmonii Narodowej pod dyr. Kazimierza Korda). W styczniu 1996 po raz kolejny gościł w Filharmonii Berlińskiej. Uczestniczy corocznie, od 6 lat, w Festiwalu Mozartowskim w Madrycie.

Jesienią 1996 roku śpiewał w VIII Symfonii Mahlera w Teatrze Narodowym w Warszawie.