Jarosław Thiel

Jarosław Thiel

Absolwent poznańskiej „Szkoły Talentów”, studiował wiolonczelę na Akademiach Muzycznych w Poznaniu i Łodzi. Od 1997 roku w swojej działalności artystycznej skupia się przede wszystkim na problematyce historycznych praktyk wykonawczych. Uczestniczył w kursach mistrzowskich w Dresdner Akademie für Alte Musik (Christine Kyprianides) i podjął studia podyplomowe na Universität der Künste w Berlinie w klasie wiolonczeli barokowej Phoebe Carrai i Markusa Möllenbecka (dyplom z wyróżnieniem).

Współpracował z najważniejszymi polskimi zespołami muzyki dawnej; obecnie jest aktywny przede wszystkim na scenie niemieckiej, m.in. od 2000 roku jako pierwszy wiolonczelista Dresdner Barockorchester, a od 2006 jako członek prowadzonej przez Nicholasa McGegana FestspielOrchester Göttingen. Koncertuje również z innymi czołowymi niemieckim zespołami, jak Akademie für Alte Musik Berlin czy Lautten Compagney. Występuje także regularnie jako solista i kameralista – w tej roli gościł na wielu polskich i zagranicznych festiwalach muzyki dawnej.

Jarosław Thiel prowadzi klasę wiolonczeli barokowej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu i podczas Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim. W 2006 roku został zaproszony do współpracy z Wrocławską Orkiestrą Barokową jako jej kierownik artystyczny.