Jacek Parol

Jacek Parol

Pierwsze doświadczenia wokalne zdobywał w szeregach Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP pod kierunkiem Władysława Skoraczewskiego. Później studiował w warszawskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w klasie Aliny Bolechowskiej. Ale już od 1984 roku był solistą Teatru Wielkiego; debiutował na tej scenie w roli Markiza de Lussaca w Paziach królowej Marysieńki Dunieckiego. Jeszcze jako student rozpoczął współpracę z Zespołem Muzyki Cerkiewnej. Na scenie operowej śpiewał: Organda w Amadigim di Gaula Haendla, Dzidziego w Hrabinie Moniuszki, Ferranda w Cosi fan tutte i Pedrilla w Uprowadzeniu z seraju Mozarta, Jurodiwego w Borysie Godunowie Musorgskiego, tytułowego Manru w operze Paderewskiego, Jedidjego w Czarnej masce Pendereckiego, Tatę w operze dziecięcej Pan Marimba Marty Ptaszyńskiej, Gora w Madame Butterfly i Panga w Turandot Pucciniego, Lindora we Włoszce w Algierze Rossiniego, Edzia w Manekinach Rudzińskiego, Jonka w Krakowiakach i góralach Stefaniego, Theopompusa w Historyi o św. Katarzynie Twardowskiego, Malkolma w Makbecie, Borsę w Rigoletcie i Gastona w Traviacie Verdiego, a także Syna w Siedmiu grzechach głównych Weilla. Występował na innych krajowych scenach operowych i estradach filharmonicznych oraz we Francji, Izraelu, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Uczestniczył w nagraniach płytowych, radiowych i telewizyjnych; nagrał też partię Ferranda w filmowej wersji opery Cosi fan tutte Mozarta.