Carlos Castro

Carlos Castro

Ukończył studia wyższe w klasie perkusji w Real Conservatorio Superior de Madrid. Od 1991jest czynnym pedagogiem – profesorem w Katedrze Perkusji w Państwowym Wyższym Konserwatorium w Vigo. Współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi, zespołami instrumentów dętych i zespołami perkusyjnymi. Jest członkiem licznych zespołów muzyki folkowej, jazzowej i eksperymentalnej. Brał udział w nagraniu ponad 70 płyt z muzyką klasyczną, jazzową i folkową oraz dawną. To właśnie muzyka dawna jest jedną z jego głównych
pasji. Carlos Castro jest perkusistą zespołu muzyki średniowiecznej Martin Codax oraz zespołu Meendinho, stale współpracuje również z zespołem muzyki dawnej „Resonet”, kierowanym przez Fernanda Reyesa.