Jan Krenz

Jan Krenz

Born in 1926, he has his share in laying foundations of Polish musical life after World War II. He made his conducting debut at the Lodz Philharmonic (1946). In 1947-49 he led the Poznan Philharmonic, where he also became involved in opera (Mozart’s Entführung aus dem Serail). In 1949-1951 he conducted the Polish Radio and Television Symphonic Orchestra in Katowice (together with Grzegorz Fitelberg, who saw him as his successor). In 1953-67 he and his orchestra recorded a great deal, took part in the Warsaw Autumn festivals and gave concerts abroad, which brought them worldwide recognition. In 1963 the group undertook its longest and very successful tour (55 concerts) across the Soviet Union, Mongolia, China, Japan, Australia and New Zealand.

Apart from his conducting duties at home, in the 60’s Jan Krenz held the post of principal conductor of the Danmarks Radio Orchestra in Copenhagen owing to his previous success in Scandinavia. In 1968-73 he collaborated with the Warsaw Grand Theatre in staging important opera premieres (Otello, Elektra and Boris Godunov). At that time the artist went to South America and Japan. The result of the second visit was a close relationship with the Yomiuri Nippon Symphony in Tokyo.

Jan Krenz has often been invited to conduct such renowned orchestras as the Berlin Philharmonic, the Staatskapelle Dresden, the Leningrad Philharmonic or leading London orchestras. In 1979 he signed a three-year contract for the post of General-musikdirektor in Bonn. He increased the Beethovenhalle Orchestra up to 122 musicians, extended the repertory and staged the three-act version of Lulu by Berg and Straszny Dwor (The Haunted Manor) by Moniuszko with the most prominent Polish opera singers.

Although not permanently engaged by the National Philharmonic, Jan Krenz has been closely associated with the institution for over forty years now. He made his debut as a composer with a string quartet performed at a private underground concert during the last war. Later he turned to chamber, vocal and symphonic music. After fifteen years he recently returned to composition (Messe breve, Musica da camera, Epitaphion, Symphony No.2) In 1996 Jan Krenz celebrated the 50th anniversary of his artistic career.

Jan Krenz

Jan Krenz

Urodzony w roku 1926 – należy do generacji polskich muzyków, która rozpoczynając swą działalność po wojnie dała fundamenty życiu muzycznemu w naszym kraju. Jako dyrygent debiutował w Filharmonii Łódzkiej 6 stycznia 1946 roku. W latach 1947-49 zajmował stanowisko dyrygenta Filharmonii w Poznaniu (debiutując tam również w Operze Uprowadzenie z seraju Mozarta), a następnie w latach 1949-51 – Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, u boku Grzegorza Fitelberga, który widział w nim swego następcę. Lata 1953-67 to intensywna działalność artysty na czele WOSPR-u, obejmująca nagrania, koncerty, liczne prawykonania dzieł polskich kompozytorów, stały udział w festiwalach „Warszawska Jesień” oraz wyjazdy zagraniczne, które uczyniły WOSPR zespołem znanym i cenionym na świecie. W roku 1963 odbyło się triumfalne i najdłuższe w dziejach polskich orkiestr tournée WOSPR-u (55 koncertów) przez ówczesny Związek Radziecki, Mongolię, Chiny, Japonię aż po Australię i Nową Zelandię.

Niezależnie od pracy w kraju Jan Krenz zajmował w latach sześćdziesiątych stanowisko I dyrygenta Orkiestry Danmarks Radio w Kopenhadze, co było wynikiem znaczących sukcesów odniesionych w Skandynawii. Lata 1968-73 to współpraca z Teatrem Wielkim w Warszawie i premiery, które zapisały się w historii polskiej opery – m.in. Otello, Elektra i Borys Godunow. W tym czasie artysta odwiedził Amerykę Południową i Japonię – w Tokio nawiązała się jego systematyczna współpraca z orkiestrą Yomiuri Nippon Symphony.

Jan Krenz prowadził wielokrotnie jako dyrygent gościnny orkiestry tej miary, co Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, Filharmona Leningradzka oraz czołowe orkiestry londyńskie. W roku 1979 podpisał trzyletni kontrakt jako General-musikdirektor w Bonn na działalność operową i symfoniczną. Powiększył wówczas Orchester der Beethovenhalle do 122 muzyków, a także poszerzył tamtejszy repertuar symfoniczny i wystawił m.in. trzyaktową wersję Lulu Berga oraz Straszny Dwór Moniuszki, z czołowymi polskimi wykonawcami.

Jan Krenz, nie będąc etatowo związany z Filharmonią Narodową, stale współpracuje z tą instytucją już ponad czterdzieści lat.

Jako kompozytor debiutował w czasie okupacji Kwartetem smyczkowym, na prywatnym koncercie konspiracyjnym. Uprawiał twórczość kameralną, wokalną i symfoniczną, a niedawno – po piętnastoletniej przerwie – znów powrócił do kompozycji (Messe breve, Musica da camera, Epitaphion oraz II Symfonia).

W bieżącym 1996 roku przypada 50-lecie działalności artystycznej Jana Krenza.

okładka płyty Jan Krenz

Jan Krenz

WYKONAWCY:

ROK WYDANIA: 1996
NR KATALOGOWY:
ACD 021

KATEGORIA:
muzyka symfoniczna

Może Ci się spodobać również:

Leave a Reply