Sinfonietta Cracovia

Sinfonietta Cracovia jest zaliczana do czołowych polskich i europejskich zespołów kameralnych. Wyjątkowa atmosfera koncertów, ich entuzjastyczny odbiór przez publiczność, znakomite recenzje, a przede wszystkim jakość prezentacji muzycznych na scenie świadczą o stałym rozwoju wciąż młodej orkiestry.

Sukces Sinfonietty związany jest również z nowoczesnym sposobem zarządzania. Dzięki niemu zespół – w zależności od doboru repertuaru – powiększany jest do składu symfonicznego ze stałą grupą dętą, którą współtworzą najwybitniejsi polscy muzycy młodego pokolenia. Powstała w ten sposób nieograniczona możliwość poszerzania repertuaru sprzyja pozyskiwaniu nowych odbiorców muzyki klasycznej. Prezentacja pomysłowych kampanii promocyjnych koncertów, połączona z zawsze wysokim poziomem artystycznym, stała się standardem stosowanym z sukcesem przez profesjonalnie zarządzaną od szeregu lat orkiestrę.

Robert Kabara objął na zaproszenie muzyków pieczę artystyczną nad orkiestrą w 1992 roku. W ciągu zaledwie kilku miesięcy, jako szef artystyczny, solista i koncertmistrz przekształcił „Kameralistów Krakowskich” w znakomity, sprawny i dojrzały artystycznie zespół.

Sinfonietta Cracovia – nazwa ta pojawiła się na początku 1994 roku – stała się miejską instytucją kultury pod patronatem Prezydenta Miasta i otrzymała status Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Duża w tym zasługa ówczesnych władz miasta oraz Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich, którzy zdecydowanym poparciem nowej jakości w muzyce przyczynili się do powstania najmłodszej krakowskiej orkiestry.

Od stycznia 2001 roku pierwszym gościnnym dyrygentem zespołu jest John Axelrod. Współpraca z niezwykłymi osobowościami świata sztuki stała się stałym elementem życia koncertowego Sinfonietty. Są wśród nich takie postacie jak: Krzysztof Penderecki, Christoph Eschenbach, Lorin Maazel, Valery Gergiev, Rudolf Buchbinder, Mischa Maisky, Pieter Wispelwey, Ilya Gringolts, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Barry Douglas, Kaja Danczowska, Irena Grafenauer, Tabea Zimmermann i wiele innych.

Część muzyków Orkiestry miała zaszczyt wziąć udział w jubileuszowym projekcie „Polish Festival Orchestra” w 1999 roku. Czterdzieści koncertów w Europie i Stanach Zjednoczonych pod dyrekcją Krystiana Zimermana oraz nagrany dla wytwórni Deutsche Grammophone album CD wywarły ogromny wpływ na dalszy artystyczny rozwój zespołu.

Koncerty Sinfonietty w prestiżowych salach Europy, takich jak: Sala Filharmonii Berlińskiej, Konzerthaus w Berlinie, Herkules Saal w Monachium, Kurhaus w Wiesbaden, Sala Casino w Bazylei, Teatr Mogador w Paryżu, Sale Konserwatorium Muzycznego i Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu, Auditorio Nacional w Madrycie, włoskie Teatry w Brescii, Neapolu i Parmie, Sala Filharmonii Narodowej w Warszawie, Tonhalle w Zurychu i w wielu innych, dały zespołowi międzynarodowe uznanie. Sukcesy artystyczne na tych estradach zaowocowały zaproszeniem do współpracy z orkiestrą osobistości świata kultury i sztuki Wiednia, Salzburga, Paryża, Hamburga, Berlina, Frankfurtu, Nowego Jorku, Chicago. Komitet Honorowy orkiestry tworzą ludzie kreujący wydarzenia kulturalne na całym świecie.

Wśród szeregu nagrań zrealizowanych przez orkiestrę do najważniejszych należą prestiżowe produkcje telewizyjne dla BBC Classical Music Television, TV ARTE, Telewizji Polskiej oraz płyty nagrane dla wytwórni: Arion, Dux i CD Accord.