Roman Rewakowicz

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, gdzie uzyskał dyplomy w zakresie teorii muzyki i w klasie dyrygentury Bogusława Madeya. Studiował również kompozycję w klasie Mariana Borkowskiego. Przez wiele lat związany był z chóralistyką. Od roku 1983 prowadził chór męski „Żurawli”, z którym odbywał tournée do Stanów Zjednoczonych, Kanady, krajów Europy Zachodniej i Ukrainy. Zajmował się muzyką kościoła wschodniego z jej najstarszymi przejawami w postaci chorału bizantyjskiego, wykonując ją z Kameralnym Chórem „Irmos”, którego był założycielem. Obecnie prowadzi orkiestry symfoniczne i kameralne w Polsce i na Ukrainie – Orkiestrę Narodową w Kijowie, Filharmonie w Dniepropietrowsku i Lwowie, Orkiestrę Narodowej Opery Ukrainy w Kijowie, jak również Polską Orkiestrę Radiową w Warszawie, Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkiestrę Kameralną „Capella Bydgostiensis”, Orkiestrę Kameralną „Wirtuozi Lwowa” i inne. Sprawuje również kierownictwo artystyczne „Lwowskiej Sinfonietty”, zespołu specjalizującego się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Jest współorganizatorem Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” we Lwowie, na którym dokonał prawykonań utworów Jurija Łaniuka (Musique pour Recherche), Igora Szczerbakowa i Edwarda Sielickiego, jak również ukraińskich prawykonań dzieł Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Nikodemowicza, Arvö Pärta i innych.