Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
Amadeus

Została założona w Poznaniu w 1968 roku przez Agnieszkę Duczmal. Początkowo działała pod patronatem Jeunesses Musicales, a później Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego.

Przełomowym momentem w działalności zespołu było zdobycie w roku 1976 na Międzynarodowych Spotkaniach Młodych Orkiestr w Berlinie Zachodnim, Srebrnego Medalu Herberta von Karajana. Zespół przekształcony w 1977 roku w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia i Telewizji, od roku 1988 występuje pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Od początku istnienia Orkiestry jej dyrektorem i kierownikiem artystycznym jest Agnieszka Duczmal. Zespół występował w większości krajów europejskich oraz Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Kuwejcie, Japonii i na Tajwanie, często ze znakomitej sławy solistami (jak np. Maurice André, Martha Argerich, Haokan Hardenberger, Steven Isserlis, Krzysztof Jakowicz, Gary Karr, Kevin Kenner, Konstanty Andrzej Kulka, Mischa Maisky, Jeremy Menuhin, Malcolm Messiter, Michala Petri, Alexandre Rabinovitch, Jadwiga Rappé, Vadim Repin, Henryk Szeryng, Krzysztof Szmyt, Guy Touvron, Gheorghe Zamfir). Wśród najsłynniejszych sal koncertowych, w których występowała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, należy wymienić Gewandhaus w Lipsku, Musikverein w Wiedniu, Queen Elisabeth Hall w Londynie, Salę Czajkowskiego w Moskwie, Concertgebouw w Amsterdamie, Konserthuset w Sztokholmie, Beethovenhalle w Bonn, Filharmonię Monachijską, Filharmonię Leningradzką oraz La Scalę w Mediolanie. Orkiestra bierze także udział w licznych festiwalach europejskich. Oprócz działalności koncertowej zespół dokonuje regularnych nagrań radiowych (jak dotąd ponad 100 godzin muzyki, obejmujących repertuar od baroku do współczesności), stale współpracuje z radiofoniami zagranicznymi m.in. z niemieckimi NDR, WDR, SFD, a także BBC w Londynie, CBC w Montrealu i radiofonią Meksyku. Dla programu I telewizji francuskiej nagrał prawie pięć godzin muzyki.