Chór Alla Polacca

Chór Alla Polacca działa przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Został założony w 1945 roku przez ówczesne-go solistę Teatru Wielkiego Władysława Skoraczewskiego i do 1989 roku działał pod nazwą Centralnego Zespołu Artystycz-nego ZHP im. Wł. Skoraczewskiego. Chór tworzy dwustu młodych entuzjastów muzyki, koncertu-jących w trzech grupach wiekowych. Wielu z nich bierze udział w operach wystawianych na scenie Teatru Wielkiego (m.in. Borys Godunow, Dama Pikowa, Bramy Raju, Carmen, Cyganeria, Mały Kominiarczyk, Tosca, Turandot, Kawaler Srebrnej Róży, Widma, Król Roger, O królewnie co spać nie chciała, Pan Marimba). Chór odbywa liczne tournée artystyczne po Belgii, Holandii, Niemczech, Francji, Szwajcarii oraz Sycylii. Ponadto uczestniczy w konkursach krajowych i między-narodowych, zdobywając najwyższe laury.

Zespół Alla Polacca wykonuje muzykę wszystkich epok. W swoim repertuarze posiada utwory a cappella, z towa-rzyszeniem orkiestry, harfy bądź fortepianu. Dokonał wielu nagrań archiwalnych współczesnej muzyki polskiej dla Polskiego Radia i Telewizji. Swój dorobek artystyczny zespół Alla Polacca udokumentował na wielu płytach i kasetach.

Sabina Włodarska, kierownik Chóru Alla Polacca. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie dyrygentury profesora Stefana Stuligrosza. Działalność artystyczną ukierunkowała na pracę z młodzieżą. Wieloletnia praca zawodowa zaowocowała sukcesami prowadzonych chórów na estradach kraju i poza jego granicami. Kompozytorzy polscy powierzają jej prawykonania swoich utworów, uznając perfekcyjność interpretacji dzieł. Sabina Włodarska była wykładowcą na wielu warsztatach chóralnych (Czechy, Francja, Jugosławia, Polska). Jest laureatką Nagrody Premiera oraz nagrody Ministra Kultury i Sztuki za twórczość dla dzieci i młodzieży. Chór Alla Polacca prowadzi od 1983 roku.