Cezary Duchnowski

Urodzony w 1971 roku. Studiował kompozycję w klasie prof. Leszka Wisłockiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Obecnie wykłada tam m. in. realizację muzyki komputerowej. Jest jednym z założycieli Studia Kompozycji Komputerowej w Akademii Muzycznej weWrocławiu. Ma w swoim dorobku utwory kameralne i symfoniczne. Od kilku lat czołowe miejsce w jego działalności zajmuje tworczość elektroakustyczna. Tworzy wraz z Agatą Zubel duet ElettroVoce realizując projekty na głos i elektronikę. Jest wielkim orędownikiem muzyki improwizowanej. Chętnie wspołpracuje z muzykami jazzowymi a także innymi artystami, ktorych pasją jest kreowanie muzyki na żywo. Wraz z Marcinem Rupocińskim założył grupę Morphai – formację podejmującą artystyczne inicjatywy o profilu interdyscyplinarnym. Z Pawłem Hendrichem i Sławomirem Kupczakiem powołał do życia grupę Phonos ek Mechanes uprawiającą szczegolny rodzaj elektronicznej muzyki improwizowanej – human-electronics, gdzie komputery kontrolowane są akustycznymi instrumentami.