Agnieszka Duczmal

Agnieszka Duczmal

Urodziła się w rodzinie o tradycjach muzycznych. W latach 1966-71 studiowała dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu u prof. Witolda Krzemińskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów pracowała jako dyrygent asystent w Państwowej Filharmonii w Poznaniu, w której przygotowała m.in. polską prapremierę opery Brittena Sen nocy letniej. Już w czasie studiów, w roku 1968, utworzyła orkiestrę kameralną, przekształconą w 1977 roku w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia i Telewizji, która od 1988 roku występuje pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”. Od początku istnienia orkiestry Agnieszka Duczmal jest jej dyrektorem i kierownikiem artystycznym.

Agnieszka Duczmal jest laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów w Katowicach w 1970 roku. W roku 1975 uzyskała wyróżnienie na IV Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim. Rok później wraz z Orkiestrą zdobyła Srebrny Medal Herberta von Karajana na Międzynarodowych Spotkaniach Młodych Orkiestr w Berlinie Zachodnim.

W roku 1982 otrzymała nagrodę Międzynarodowego Centrum Kultury Saint Vincent w Rzymie „La donna del mondo” („Kobieta świata”) przyznawaną pod patronatem UNESCO i prezydenta Włoch za wybitne w skali światowej osiągnięcia na polu kultury, nauki i działalności społecznej. Agnieszka Duczmal prowadzi koncerty z orkiestrami symfonicznymi w kraju i za granicą. Jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali.

Wraz z kierowaną przez siebie orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” dokonuje licznych nagrań radiowych, płytowych i telewizyjnych m.in. w cyklach „Stereo i w kolorze”, „Goście Agnieszki Duczmal” oraz odbywa wiele podróży artystycznych po Polsce, krajach Europy, obu Ameryk i Azji.