Podaj hasło
    
CD Accord Sp. z o.o. English
e-mail
Firma Katalog Artyści Dystrybutorzy Kontakt Nowości
   
Katalog
< >


Krzysztof Wołek (ur. 1976 w Bytomiu) jest kompozytorem, improwizatorem, wykonawcą muzyki elektronicznej i pedagogiem. Angażuje się w promocję współczesnej muzyki akustycznej, elektroakustycznej, jak i sztuki multimedialnej. Interdyscyplinarne zainteresowania Krzysztofa Wołka zaowocowały organizowanymi przez niego dorocznie koncertami i projektami, w których biorą udział, oprócz muzyków, również artyści wizualni i tancerze. Już ta „wizytówka” sporo mówi o sytuowaniu się artysty w przestrzeni nowej muzyki, gdzie kompozytor nie tylko pisze swe utwory na pięciolinii papieru nutowego, lecz także uczestniczy w wykonywaniu utworów jako impro­wizator czy realizator partii elektronicznych na komputerze, gdy staje się wykonawcą np. warstwy live electronics. Nowa muzyka w ostatnich dekadach bardzo silnie otworzyła się na różnorakie formy sztuk multimedialnych, wymagających od kompozytora zarówno opanowania nowych technologii (nie tylko używania, lecz także tworzenia programów komputerowych służących partyturze i jej realnemu, podczas wykonania, brzmieniu), jak i symbiozy z innymi sztukami, poszerzającymi przekaz czysto akustyczny o warstwę wizualną czy to o charakterze teatralnym bądź parateatralnym, czy to filmowym lub parafilmowym w przekazie wideo. W tym nurcie twórczości Krzysztof Wołek znajduje swe artystyczne miejsce ekspresji.

Otrzymał doktorat z kompozycji i muzyki komputerowej na Uniwersytecie w Chicago. Wykładał kompozycję, muzykę elektroniczną i teorię muzyki na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Columbia College Chicago oraz  Uniwersytecie w Chicago. Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Louisville jako asystent profesora kompozycji i dyrektor studiów muzyki komputerowej. Jest również jurorem Grawemeyer Award for Music Composition, członkiem Rady Programowej festiwalu Warszawska Jesień oraz dyrektorem Festiwalu Muzyki Współczesnej Uniwersytetu w Louisville.

Krzysztof Wołek ukończył studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem Edwarda Bogusławskiego, następnie kontynuował naukę w Królewskim Konserwatorium w Hadze pod kierunkiem Louisa Andriessena, Martijna Paddinga i Giliusa van Bergeijka. Swoje zainteresowania muzyką elektroniczną i multimediami rozwijał, uczestnicząc w kursach dla młodych kompozytorów organizowanych przy współudziale PTMW, STEIM i IRCAM. W 2001 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych na studia doktoranckie w zakresie kompozycji (w klasie Marty Ptaszyńskiej) i muzyki komputerowej na Uniwersytecie w Chicago, gdzie pracował również jako menedżer Studia Muzyki Komputerowej. Wśród jego najważniejszych nauczycieli należy wymienić, obok wyżej wymienionych, także Shulamit Ran i Howarda Sandroffa.

Utwory Krzysztofa Wołka były wykonywane m.in. na międzynarodowych festiwalach muzyki współczesnej, takich jak Warszawska Jesień (Eppur si muove 2007, Un claro del tiempo 2008, Elements 2009), Festiwal Muzyki Współczesnej Uniwersytetu w Louisville, SEAMUS, SPARK, Międzynarodowa Konferencja Muzyki Komputerowej, Audio Art Festival, Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego, Musica Polonica Nova we Wrocławiu czy Światowe Dni Muzyki Współczesnej ISCM. Otrzymywał zamówienia od takich instytucji, jak festiwal Warszawska Jesień, Fundacja im. Ernsta von Siemensa czy SCI/ASCAP oraz granty i stypendia od Uniwersytetów w Chicago i Louisville, Foundation for Contemporary Arts i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego utwory zostały uhonorowane szeregiem nagród i wyróżnień, z których najważniejsza to I nagroda za Mobile Variations przyznana na Concours Internationaux de Musique et d’Art Sonore Electroacoustiques w Bourges w 2007 roku.

Twórczość Krzysztofa Wołka obejmuje różnorodne prace od czysto akustycznych utworów muzycznych, poprzez muzykę elektroakustyczną, improwizowaną, po rozmaite formy instalacji i prac z pogranicza sztuk multimedialnych. Tworzy w nich (wedle jego słów) „związki idiosynkratyczne pomiędzy różnorodnymi elementami”.
 

Recenzje:

Ruch muzyczny